ด้านการจัดหาพนักงาน

บริดจ์ อินทิเกรชั่น ให้บริการการประสานงานจัดหาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับบริษัทจัดหาบุคลากรชั้นนำของประเทศ ให้บริการจัดหาผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารด้านไอที และแรงงานต่างชาติ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยุติธรรมและรักษาความลับสูงสุดแก่ลูกค้า

เรามีหมวดหัวข้อการบริการด้านนี้ ดังนี้

1 MANAGEMENT LEVEL RECRUITMENT การประสานงานจัดหาระดับบริหาร ในระดับ

  • TOP MANAGEMENT  พนักงานบริหารระดับสูง
  • MIDDLE MANAGEMENT (BOTH THAI & JAPANESE) พนักงานบริหารระดับกลาง (พนักงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)
  • AUTHORIZED AGENCY BY TOP RESEARCH ตัวแทนทางการของบริษัท TOP RESEARCH

2 IT & SYSTEM RECRUITMENT การประสานงานจัดหาพนักงาน IT ในระดับ

  • IT MANAGER  ผู้จัดการ IT
  • SYSTEM MANAGER  ผู้จัดการงานระบบ
  • IT SUPERVISOR / STAFF  วิศวกร IT
  • SYSTEM SUPERVISOR / STAFF  วิศวกรระบบ
  • AUTHORIZED AGENCY BY AUGMENTIS (THAILAND) ตัวแทนทางการของบริษัท AUGMENTIS

3 FOREIGN LABOR CONTRACTOR (MYANMAR, CAMBODIA, LAOS) การจัดหาแรงงานต่างชาติ (เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว)

  • TOTAL LEGALLY CONTRACT AUTHORIZED AGENCY BY TOP POWER CO.,LTD. จัดหาแรงงานต่างชาติอย่างถูกกฎหมาย ตัวแทนทางการของบริษัท TOP POWER