1. กรณีโอนเงิน 

   หมายเลขบัญชี บริษัทบริดจ์ อินทิเกรชั่นจำกัด (บัญชีออมทรัพย์)

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 2 เลขที่บัญชี 091-7-22751-4

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เลขที่บัญชี 360-4-05014-6

   หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังอีเมล์ rsvn@bridgeintegration.com

 

2. กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัทบริดจ์ อินทิเกรชั่นจำกัด เท่านั้น

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมทุกประเภท เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมเช็คธนาคาร เป็นต้น

 

ที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

(กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน)

 

บริษัท บริดจ์ อินทิเกรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 429 ซอยรังสิต-นครนายก52 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

 

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0-1355-61018-06-9

 

BRIDGE INTEGRATION CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

429 SOI RANGSIT-NAKORNNAYOK 52, RANGSIT-NAKORNNAYOK RD., T. PRACHATIPAT, A. THANYABURI PATUMTHANI 12130

 

TAX ID :  0-1355-61018-06-9